illustrator dersleri

İllustrator DersleriTOOLS

selection V
Direct selection A
Magic Wand Y
Lasso Q
Pen P
Add Anchor Point =
delete Anchor Point -
Convert Anchor Point Shift+C
Type T
Line Segment

Rectangle M
Ellipse L
Paintbrush B
Pencil N
Rotate R
Reflect 0
Scale S
Warp Shift+R
Free Transform E
Symbol Sprayer Shift+S
Column Graph J
Mesh U
Gradient G
Eyedropper I
Paint Bucket K
Slice Shift+K
Scissors C
Hand H
Zoom Z
Toqqle Fill/Stroke X
Swap Fill/Stroke Shift+X


EDIT MENU

Paste In Front Cmd+F
Paste In Back Cmd+B
Check Spelling Cmd+I
Color Settings Shift+Cmd+K
Keyboard Shortcuts Opt+Shift+Cmd+K
Transform Again Cmd+D
Move Shift+Cmd+M
Transform Each Opt+Shift+Cmd+D
Bring To Front Shift+Cmd+]
Bring Forward Cmd+]
Send Backward Cmd+[
Send To Back Shift+Cmd+[
Group Cmd+G
Ungroup Shift+Cmd+G
selection Cmd+2
Unlock All Opt+Cmd+2
selection Cmd+3
Show All Opt+Cmd+3


OBJECT MENU

Path Sub-menu: join Cmd+J
Path Sub-menu: Average Opt+Cmd+J
Blend Sub-menu: Make Opt+Cmd+B
Blend Sub-menu: Release Opt+Shift+Cmd+B


ENVELOPE DISTORT SUB-MENU

Make With Warp Opt+Shift+Cmd+W
Make With Mesh Opt+Cmd+M
Make With Top Object Opt+Cmd+C
Edit Contents Shift+Cmd+V


CLIPPING MASK SUB-MENU

Make Cmd+7
Release Opt+Cmd+7


COMPOUND PATH SUB-MENU

Make Cmd+8
Release Opt+Cmd+8

TYPE MENU

create Outlines Shift+Cmd+O
Show Hidden Characters Opt+Cmd+I

select MENU

All Cmd+A
Deselect Shift+Cmd+A
Reselect Cmd+6
Next Object Above Opt+Cmd+]
Next Obiect Below Opt+Cmd+[

FILTER MENU

Apply Last Filter Cmd+E
Last Filter Opt+Cmd+E

VIEW MENU

Preview Cmd+Y
Overprint Preview Opt+Shift+Cmd+Y
Pixel Preview Opt+Cmd+Y
Zoom In Cmd+=
Zoom Out Cmd+-
Fit In Window Cmd+0
Actual Size Cmd+1
Hide Edges Cmd+H
Show Template Shift+Cmd+W
Show Rulers Cmd+R
Hide Bounding Box Shift+Cmd+B
Show Transparency Grid Shift+Cmd+D
Show Text Threads Shift+Cmd+Y

GUIDES SUBMENU

Hide Guides Cmd+;
Lock Guides Opt+Cmd+;
Make Guides Cmd+5
Release Guides Opt+Cmd+5
Clear Guides
Smart Guides Cmd+U
Show Grid Cmdt’
Snap To Grid Shift+Cmd+’
Snap To Point Opt+Cmd+’

WINDOW MENU

Minimize Window Cmd+M
Align Shift+F7
Appearance Shift+F6
Attributes F11
Brushes F5
Color F6
Gradient F9
Graphic Styles Shift+F5
Info F8
Layers F7
Pathfinder Shift+F9
Stroke F10
Symbols Shift+F11
Transform Shift+F8
Transparency Shift+FlO
Character Cmd+T
OpenType Opt+Shift+Cmd+T
Paraqraph Opt+Cmd+T
Tabs Shift+Cmd+T

TYPE SHORTCUTS

insert Hyphen Shift+Cmd+-
Point Size Up Shift+Cmd+.
Point Size Down Shift+Cmd+,
Font Size Step Up Opt+Shift+Cmd+.
Font Size Step Down Opt+Shift+Cmd+,
Kern Looser Shift+Cmd+]
Kern Tighter Shift+Cmd+[
Trackinq Opt+Cmd+K
Clear Tracking Opt+Cmd+Q
Spacing Opt+Cmd+O
Uniform Type Shift+Cmd+X
Highlight Font Opt+Shift+Cmd+F
Highlight Font (Secondary) Opt+Shift+Cmd+M
Left Align Text Shitt+Cmd+L
Centre Text Shift+Cmd+C
Right Align Text Shift+Cmd+R
Justify Text Left Shift+Cmd+J
Justify All Lines Shift+Cmd+F
Toqqle Auto Hyphenation Opt+Shift+Cmd+H
Toqqle Line Composer Opt+Shift+Cmd+C

OBJECT SHORTCUTS

Lock Others Opt+Shift+Cmd+2
Hide Others Opt+Shift+Cmd+3
Repeat Pathfinder Cmd+4
Average & join Opt+Shift+Cmd+J

 

Adobe Illustrator, InDesign gibi yazılımlar ile iş üretiyor ve bu belgeleri kendi orijinal dosya formatları ile veya PDF olarak basıma gönderiyorsanız aşina olmanız gereken bir kavram var. Flatten Transparency.

Bir belgenin bir bilgisayardan diğerine taşınması sırasında belge içeriğinin her iki kullanıcı tarafından aynı şekilde görülebilmesi ve basılabilmesi için bu komutun o ya da bu şekilde uygulanması gerekiyor.

Flatten Transparency (veya InDesign’daki adıyla Transparency Flattener) komutu temel olarak şeffaf objeleri aynı görünümde şeffaf olmayan düz renk alanlarına çeviriyor, yazıları path’lere çeviriyor, başka yazılımlarca vektörel olarak yorumlanması sorun olabilecek alanları resim belgelerine çeviriyor, çizgileri çizgi olmaktan çıkararak aynı kalınlıkta alanlara çeviriyor vs…

Elimizde Illustrator veya InDesign’ın tüm güzel özellikleri ile oluşturulmuş bir döküman varken neden sağını solunu başka obje türlerine çevirmek isteyelim? Bu sorunun cevabı Illustrator, InDesign gibi yazılımların şeffaflık meselesini abartmış olmasında yatıyor. Temel olarak Illustrator’da Opacity Mask gibi bir maskeleme kullandığınızda bu tür bir maskelemeyi bir diğer yazılım ya da aynı yazılımın eski bir sürümü açamayabilir. Ancak kesin olan bir bilgi var ki, vektör tabanlı yazılımların ne kadar eski bir sürümünü kullanırsanız kullanın, düz renk alanları ve resim belgeleri bu programlar ile oluşturulan belgelerde açılabilir. İşte Adobe’nin Flatten Transparency ile grafik yazılımlarında yaptığı şey de bu basit prensibe dayanıyor.

Illustrator ve InDesign gibi yazılımlarda hazırlanan bir içerik bu programdan üç yolla dışarı çıkartılabilir. Print komutu ile bir baskısı alınabilir. Save menüsü altından PDF kaydedilebilir ve programların kendi dosya formatları olan .AI ve .INDD formatlarında kaydedilebilir.

Baskı almak ve PDF kaydetmek sırasında bu Flatten Transparency komutu otomatik olarak uygulanır. Hangi ayarlar ile uygulanacağı ise Print veya Save As PDF dialog pencerelerinden seçilebilir.

Eğer doğrudan birilerine .AI veya .INDD belgeleri göndermek gerekiyorsa Flatten Transparency işlemini manuel olarak uygulamak gerekebilir.
Illustrator kullanıyorsanız Object menüsü altından ulaşabileceğiniz Flatten Transparency penceresinden; InDesign kullanıyorsanız Edit menüsü altındaki Transparency Flattener Presets penceresinden Flatten Transparency komutlarını çalışmanıza uygulayabilirsiniz.

Flatten Transparency penceresi üzerindeki Raster / Vector Balance seçeneği, elde edilecek sonucun piksel tabanlı veya vektörel olmasını sağlar. Bu sürgü Vector kısmında tutulursa çalışmanın tamamı (eğer mümkünse) vektörel formata getirilmiş olur. Sürgü ortalarda durduğu sürece çalışmanın vektörel olarak bırakılabilecek alanları vektörel niteliklerini korur, geri kalan alanlar piksel tabanlı görüntülere çevirilir.

Line Art and Text Resolution seçeneği vektörel çizimler ve yazıları için çözünürlük değeri belirler. Bu değer vektörel içeriklerin piksel tabanlı bir formata çevirilmesi halinde kullanılır.

Gradient and Mesh Resolution seçeneği programda oluşturulan degrade renk geçişleri ve Mesh gradientler için çözünürlük değerinin belirlenmesi için kullanılır.

Convert All Text to Outlines kutucuğu çalışma içinde bulunan tüm yazıları Path’ler haline çevirir. Eski FreeHand kullanicilarinin tabiriyle "Fontları Convert eder"

Convert All Strokes to Outlines kutucuğu çalışma içinde bulunan tüm çizgileri kendi kalınlıklarında alanlara çevirir.

Clip Complex Regions seçeneği sadece Raster / Vector Balance seçeneği orta kısımlardan birinde iken aktif olabilir. Bazı bölgeleri piksel tabanlı görüntülere çevirilen, bazı bölgeleri ise vektörel olarak bırakılan objelerde iki türün birbirleri ile kesiştiği alanların renk-doku farkını barındırmaması için özel Clipping Mask alanları oluşturur.

Preserve Alpha Transparency seçeneği belge üzerinde bulunan şeffaf zeminli alanların kendi statülerini korumalarını sağlar. Eğer bu seçenek işaretli değilse Preserve Overprints and Spot Colors seçeneği işaretlidir. Bu seçenek ise belge üzerinde kullanılmış ekstra renk ve overprint objelerinin statülerini korumalarını sağlar.

 

Overprint nedir ? Neye yarar? Illusrator bu konuda kullanıcıya nasıl yol göstermektedir ?

Overprint sözcük olarak "üzerine bas" demektir. Renk ayrımında Overprint olarak işaretlenen bir objenin altında yer alan farklı renkteki obje zeminleri boşaltılmaz dolu olarak yer alır.

Bu nedenle Overprint verilmiş bir obje, altındaki renkleri örtecek kadar koyu bir renge sahip olması gerekir. Çünkü ofset baskıda kullanılan boyalar yarı şeffaftır ve üste basılan renk alttaki renkle etkileşir ve belli oranda karışır. Overprint genel ve normal şartlarda çok kullanılan ve devreye alınan bir özellik değildir ama yapılan işe göre renklerin üst üste bindirilmesi ve oymaması gerekebilir.
Örneğin gümüş ofset yaldız bir zemin üzerine siyah renk yazı veya obje kullanılırken siyahı oydurmadan zemin üzerine bastırmalıyız. Bunun yanısıra yanlışlıkla Overprint bırakılan renkler baskı sonrası istenmeyen sonuçlara da neden olabilir.

Küçük bir örnek yapacak olursak Illustrator´de örnek iki kare obje yaratalım. Objelerimize %100 Yellow (sarı) ve %100 Cyan (mavi) dolgu rengi verelim ve açık olan sarı renkli objemizi üste alarak bir bölümünü mavi olan objemizin üzerine getirelim.

Normal şartlarda Overprint verilmemesi gereken bir durumdur. Normal olan bu durumda alınacak filmde sarı ile mavi objenin kesiştiği nokta mavi filmde boş olarak çıkar ve iki renk üstüste binmeden ve sorun olmadan basılır.