HowOften


How Often


Belli bir zaman aralığında, belli bir sıklıkta yaptığımız eylemleri sormak için bu soru kalıp kullanılır. Hangi sıklıkta, ne kadar sık(lıkla).... anlamlarına gelir. Cevap cümlesinde de sıklık zarfları kullanılır.


How often do you go to school?
I go to school every day.

Ne kadar sıklıkla okula gidersiniz?
Her gün okula giderim.

How often does he wash his face?
He washes his face five times a day.

How often does your mother go to shopping?
My mother goes to shopping once a week.

How often do you have a bath?
I have a bath every day.

How often does your watch the news on TV?
He watches the news every evening.
...?

Ne kadar sıklıkla....?